Helligåndshuset, Strøget, København. Masnedø-fortet, sommerudstilling.